De senaste uppgifterna visar att efter flera veckor i den röda kategorin (vilket avser områden där den kumulativa anmälningsfrekvensen av fall av infektion under de senaste 14 dagarna varierar mellan 75 och 200 per 100 000 invånare eller är större än 200 och mindre än 500 per 100 000 invånare och där testpositiviteten är 4 % eller mer) har alla regioner på Portugals fastland nu övergått till gult, vilket innebär en förbättring från "hög risk" till "måttlig risk".

Det har dock inte varit lika goda nyheter för Azorerna, som har flyttats från den gröna listan och tillbaka till den gula zonen.

Kartorna från Europeiska byrån följer ett trafikljussystem som börjar med grönt (gynnsam situation) och går via gult, rött och sedan mörkrött (mycket farlig situation).

De fungerar som ett stöd för medlemsstaterna när det gäller de restriktioner som ska tillämpas på resor inom gemenskapen.