Enligt Rosa Monteiro, statssekreterare för medborgarskap och jämställdhet, syftar det nya programmet till att ge stöd som tidigare inte funnits.

"Det kommer att finnas 31 [team] över hela landet, 67 nya psykologer som rekryteras specifikt för att arbeta med dessa människor. De kommer att ge mycket specialiserat psykologiskt och psykoterapeutiskt stöd", förklarade hon för byrån Lusa.

Statssekreteraren sade att "många av dem är offer för fysiskt våld direkt mot dem" och att man i allt högre grad inser att även när detta inte sker påverkas de också.

"Barn och ungdomar som lever i ett sammanhang av våld är alltid direkta offer för våld i hemmet", betonade hon.

Det nya programmet är resultatet av ett anbudsförfarande som kommissionen för medborgarskap och jämställdhet har inlett till ett belopp av 2,7 miljoner euro.

"Vi inleder nu ett partnerskap med nätverkets strukturer, som kommer att anställa dessa högt specialiserade team", förklarade Rosa Monteiro och tillade att Ordem dos Psicólogos Portugueses "kommer att tillhandahålla teknisk övervakning och även förse dessa team med teknisk och vetenskaplig kunskap" under de två år som projektet förväntas pågå.

Statssekreteraren sade att det mellan 2015 och 2020 fanns mer än 8 000 barn och ungdomar som fick skydd i nätverkets strukturer.

"I genomsnitt årligen är mer än 50 procent av de personer som tas emot i skyddsrummen barn som naturligtvis också befinner sig i en skyddssituation och följer med sina mödrar", tillade hon.