"99 procent av den undervisande och icke-lärande personalen är vaccinerad, en stor andel av eleverna mellan 12 och 17 år är redan vaccinerade, vi har en rad mycket positiva protokoll i våra skolor som minskar risken, men framför allt kan jag säga att av 140 000 lärare och icke-lärare hade vi en positivitet på cirka 0,12 procent", säger Tiago Brandão Rodrigues.

Tiago Brandão Rodrigues sade att det skolår som nu börjar "var förmodligen det svåraste [året] att öppna.

"Detta visar att dessa tester är viktiga, men att siffrorna också de speglar de relativt låga siffrorna i våra skolor, vilket också visar att vi har förtroende för början av detta läsår", sade han.