För familjerna är nog en av de viktigaste av dessa överväganden deras barns utbildning.

När det gäller skolgång måste utlandsboende föräldrar ta hänsyn till de olika utbildningssystem som finns runt om i världen och till deras varierande kvalitet, resurser och resultat. För att smälta denna information och se till att man väljer den mest användbara utbildningsformen är det viktigt att föräldrarna är medvetna om alla de alternativ som står till buds.

Ett av dessa alternativ är nätbaserad undervisning - ett flexibelt och uppslukande sätt för eleverna att lära sig i en modern och engagerande miljö. Denna utbildningsform har stärkts under pandemin, vilket visar att den är effektiv när det gäller att ge struktur och kontinuitet för både elever och lärare.

InterHigh är en ledande oberoende brittisk internationell nätskola som gör det möjligt att forma utbildningen efter varje elevs behov och bredare livsstil. De grundades 2005 och erbjuder grundskole-, gymnasie- och sjätteklassutbildning för alla elever i åldrarna sju till 19 år. Deras lektioner och extracurriculära aktiviteter främjar nyckelkunskaper som hjälper eleverna att förbereda sig för dagens värld, bland annat empati, motståndskraft, internationellt sinnelag och digital kompetens.

InterHigh erbjuder IGCSE och A Levels samtidigt som de följer de brittiska standarderna för oberoende skolor, med lektioner som ges av fullt kvalificerade och erfarna brittiska lärare. Utbudet av ämnen, aktiviteter och stöd är den idealiska lösningen för de varierande behoven hos flyttande och utlandsfödda familjer.

Utbildning online kan stödja många människors behov eftersom det undviker behovet av att gå in och ut i olika skolor, vilket annars skulle störa inlärningsprocessen.

Dessutom har eleverna tillgång till flexibla tidtabeller, högkvalitativa live- och inspelade lektioner och säkra sociala plattformar. Allt detta innebär att elever från hela världen kan få kontakt, arbeta tillsammans och utvecklas, oavsett tidszon.

Inskrivningen är också flexibel; de har vissa familjer som är med oss under hela deras barns utbildning, medan andra ansluter sig för kortare perioder. Oavsett hur länge du väljer att vara med kan du garantera en högkvalitativ och konsekvent utbildning oavsett var du befinner dig eller vilken livsstil du har.

InterHigh vill gärna välkomna dig till vår gemenskap! Genom att anmäla ditt barn till InterHigh får det kontinuitet, stabilitet och flexibilitet. Om du vill veta mer eller diskutera antagning och studiealternativ kan du besöka: www.interhigh.co.uk.