Med 502 dagliga fall är Slovenien det medlemsland som har det högsta genomsnittet för denna indikator, följt av Litauen (397), Estland (330), Kroatien (282) och Lettland (257).

Genomsnittet i Europeiska unionen av nya dagliga fall per miljon invånare är 108 och i världen 68.

I resten av världen, bland länder med mer än en miljon invånare, har Serbien det högsta dagliga genomsnittet av nya fall (1 020), följt av Dominikanska republiken (946), Israel (908) och Mongoliet (867).

När det gäller genomsnittligt antal dödsfall per dag som kan tillskrivas Covid-19 är Portugal det 17:e landet i unionen, med 0,6 dödsfall per miljon invånare under de senaste sju dagarna.

Med 10,4 nya dödsfall per dag är Bulgarien den främsta medlemsstaten när det gäller denna indikator, följt av Litauen (5,5), Grekland (4) och Rumänien (3,9).

I denna indikator ligger det dagliga genomsnittet i Europeiska unionen på 1,23 och i världen på 1,1.

Totalt sett har Bahamas (18,3), Nordmakedonien (13,7), Georgien (12,7) och Malaysia (11,9) det högsta dagliga genomsnittet av nya dödsfall.