"Med en nedåtgående trend sedan april 2021 var antalet mottagare av arbetslöshetsunderstöd i augusti 2021 231 212, vilket är 9 776 färre än föregående månad (-4,1 %), men 918 fler än under samma period föregående år (+0,4 %)", framgår det av sammanfattningen som utarbetats av strategi- och planeringskontoret (GEP) vid ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet.

Antalet mottagare av arbetslöshetsunderstöd var 164 962 i augusti, vilket är 3 550 färre förmåner jämfört med föregående månad och 28 351 färre än under samma period föregående år.

Den första sociala arbetslöshetsförmånen minskade med 3,4 % jämfört med föregående månad (244 färre förmånstagare) och minskade med 36,7 % jämfört med augusti 2020 och uppgick till 6 893 personer.

Den efterföljande sociala arbetslöshetsförmånen omfattade 12 686 personer, en minskning med 2 % jämfört med föregående månad och 35,3 % jämfört med samma period föregående år.

Förlängningen av arbetslöshetsförmånen i sin tur registrerade en månatlig ökning med 498 processer, totalt 43 618 mottagare i augusti.

Enligt GEP utgjorde kvinnor 59 % av mottagarna av arbetslöshetsförmåner, medan männen utgjorde 41 %.

När det gäller åldersgrupper var det personer i åldrarna 50-59 år och 40-49 år som stod för den högsta andelen: 24,6 % respektive 24,5 %.

Den genomsnittliga månadsersättningen per mottagare var 538,71 euro i augusti.

Enligt uppgifter som också offentliggjordes idag av Institutet för sysselsättning och yrkesutbildning (IEFP) var 368 404 personer arbetslösa på fastlandet och i de autonoma regionerna i slutet av augusti.

När det gäller pensioner fanns det i augusti 2 060 589 pensionärer, varav 52,9 % kvinnor och 47,1 % män.

På årsbasis minskade antalet pensionärer med 0,2 % och på månadsbasis ökade antalet med 0,1 %.

Antalet mottagare av sjukersättning var 200 867 i augusti, vilket är 9,5 % färre än i juli men 20,7 % fler än under samma period föregående år.