På grund av den enorma omfattningen och antalet svarande och advokater äger den rum i en paviljong från Europarque.

De åtalade (98 personer i åldern 28-86 år och 47 företag) anklagas för hundratals skattebedrägerier. Tre av de åtalade anklagas också för brott i samband med datorbedrägeri. Två av de åtalade är häktade i samband med ett annat fall.

Det handlar om ett system med falska fakturor som tros ha ägt rum under en sexårsperiod, mellan 2010 och 2016, i syfte att erhålla otillbörliga skatteförmåner när det gäller moms och IRC, genom att upphäva eller minska det skattebelopp som ska levereras till staten.

Bland de åtalade finns flera affärsmän från korksektorn, som påstås ha köpt de fiktiva fakturorna i utbyte mot ekonomiska belöningar, och flera personer som anklagas för att ha sålt fakturorna som utfärdats i namn av skalbolag och utan verklig verksamhet.

Parlamentsledamoten begärde att summan på 25,7 miljoner euro, som motsvarar de tillgångar som de anklagade påstås ha erhållit genom att begå brottet, skulle förklaras som en förlust för staten.


Author
TPN/Lusa