I den tredje årliga upplagan av Digital Quality of Life Index (DQL ) placerar sig Portugal på 30:e plats bland 110 länder. DQL omfattar 90 procent av den globala befolkningen och utvärderar länder utifrån fem grundläggande pelare för digitalt välbefinnande. Portugal uppvisar starka resultat när det gäller e-säkerhet (22:a) och e-förvaltning (27:e), men ligger jämförelsevis lågt när det gäller internetkvalitet (33:e), e-infrastruktur (39:e) och överkomliga priser på internet (55:e).

Jämfört med förra året förbättrades landets index för överkomliga internetpriser med 114 procent. Människor i Portugal måste arbeta lite mer än tre timmar för att ha råd med det billigaste bredbandsinternetpaketet, 1 timme 23 minuter mindre än 2020.

Undersökningen visar också att landets index för internetkvalitet minskade med 13 procent. Portugal ligger på 33:e plats i denna pelare och överträffas av grannländerna Spanien och Frankrike. På grund av höga internethastigheter - 129,71 Mbps för bredbandsinternet och 42,19 Mbps för mobilt internet - är internetkvaliteten i landet fortfarande 10 procent högre än det globala genomsnittet.

Portugal har en liknande BNP per capita som Tjeckien, men e-säkerheten i de båda länderna skiljer sig avsevärt åt - Tjeckien ligger på andra plats i pelaren, medan Portugal knappt hamnar bland de 25 främsta.

"Digitala möjligheter har visat sig vara viktigare än någonsin under Covid-19-krisen, vilket understryker vikten av att varje land säkerställer helt och hållet fjärrstyrd operativ kapacitet för sina ekonomier" - förklarar Vytautas Kaziukonis, vd för Surfshark. "Det är därför vi för tredje året i rad fortsätter forskningen om den digitala livskvaliteten, som ger en robust global utblick i hur länder utmärker sig digitalt. Indexet lägger grunden för meningsfulla diskussioner om hur digitala framsteg påverkar ett lands välstånd och var förbättringar kan göras."