Enligt den epidemiologiska bulletin från DGS som publicerades i dag har 399 personer lagts in på sjukhus, 21 färre än i måndags, varav 74 på intensivvårdsavdelning, fem färre under de senaste 24 timmarna.

Dödsfallen inträffade i Lissabonregionen (2), i den norra regionen (2), i centrumregionen (1) och i Algarve (2).

Av de sju dödsfallen inträffade fem hos personer över 80 år och två hos personer mellan 60 och 69 år.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 17 962 personer dött i Portugal och 1 067 775 fall av infektion har registrerats.

I balansen sedan pandemins början fortsätter det största antalet dödsfall att vara koncentrerat till äldre över 80 år (11 716), följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år (3 846).

Av det totala antalet dödsfall som hittills registrerats i Portugal var 9 419 män och 8 543 kvinnor.

Uppgifter från DGS visar också att färre än 738 fall är aktiva, för totalt 30 547, och att 1 331 personer rapporterades ha tillfrisknat från sjukdomen under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 1 019 266 tillfrisknade.

Under de senaste 24 timmarna minskade antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna (minus 454) och uppgår nu till 27 391.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 493 272 män och 573 771 kvinnor i Portugal, enligt uppgifter från DGS.

Bland de nya infektionerna utmärker sig barn mellan 0 och 9 år med mer än 99 nya infektioner, följt av gruppen mellan 30 och 39 år (94 över), mellan 40 och 49 år (över 85), mellan 50 och 59 år (över 72) och mellan 20 och 29 år (66).

Hos personer över 80 år fanns 35 nya fall, i åldersgruppen mellan 70 och 79 år fanns 35 fler infektioner och mellan 60 och 69 år fler än 67.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo rapporterades 189 nya infektioner, med 412 977 fall och 7 672 döda hittills i detta geografiska område.

I den norra regionen observerades 183 nya SARS-CoV-2-infektioner, totalt 409 808 infektionsfall och 5 552 dödsfall sedan pandemikrisen inleddes.

I den mellersta regionen konstaterades ytterligare 69 fall, totalt 142 612 infektioner och 3 142 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 59 nya fall av infektion, totalt 38 784 infektioner och 1 022 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 59 nya fall registrerats, vilket innebär 42 539 infektioner med SARS-CoV-2 och 460 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 20 nya fall, totalt 12 228 infektioner och 72 dödsfall på grund av covid-19-sjukdomen sedan mars 2020.

Under de senaste 24 timmarna, och enligt DGS, presenterade Azorerna 21 nya fall, vilket höjer till 8 8 827 infektioner sedan pandemins början. Antalet dödsfall ligger fortfarande på 42.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.