Den gröna kategorin är den bästa i den epidemiologiska situationen på ECDC:s karta, som kombinerar anmälningsfrekvensen av Covid-19-fall under de senaste 14 dagarna, antalet utförda tester och det totala antalet positiva fall, vilka uppdateras varje vecka.

Portugals fastland och Madeira kvarstår i den orange kategorin (områden där anmälningsfrekvensen av nya infektioner är 50-75 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna och testpositiviteten är 1 % eller mellan 75 och 200 nya infektioner per 100 000 invånare och testpositiviteten är 4 % eller mer), vilket innebär "måttlig risk".

Azorerna - i grönt - har mindre än 50 nya fall och en positivitetsgrad på mindre än 4 %, eller mindre än 75 fall, men med en positivitetsgrad på mindre än 1 %.

Kartorna från Europeiska byrån följer ett system med trafikljus för spridningen av covid-19 i EU, med början på grönt (gynnsam situation), över orange, rött och mörkrött (mycket farlig situation) och tjänar som en vägledning för medlemsstaterna när de ska besluta om vilka restriktioner som ska gälla för resor inom gemenskapens område.

I mitten av juni antog EU-rådet en rekommendation om ett samordnat tillvägagångssätt för resor, där det föreslås att vaccinerade personer och personer som tillfrisknat från covid-19 inte ska omfattas av restriktiva åtgärder som karantäner eller tester.


Author
TPN/Lusa