APA förklarar att den har dömt Agropecuária Valinho för 15 mycket allvarliga miljöbrott, varav nio är återkommande och tio eventuellt avsiktliga.

Böterna kommer att vara bland de högsta i Portugal, betonar APA i sitt uttalande.

Domen gällde "utsläpp av rester i vatten" i fallet med den hydrografiska regionen Tagus och Ribeiras do Oeste.

"Detta är ett administrativt beslut, som redan har meddelats och som ännu inte har vunnit laga kraft och inte kan överklagas, och som avser 15 administrativa förfaranden (som avser 10 olika svinfarmer som drivs av samma företag) som hade villkor mot samma svarande (juridisk person)", säger APA i kommunikén.

Gården dömdes enligt APA för sex överträdelser som rörde otillbörlig placering av nedbrutet vatten och nio överträdelser "för användning av vattenresurser utan respektive titel".

Samtidigt åläggs företaget att stänga jordbruksverksamheten Vale Meiriço, i kommunen Alenquer, i högst tre år.

Företaget åläggs också att vidta åtgärder för att förhindra miljöskador till följd av den ytterligare sanktionen om nedläggning, för att förhindra att anläggningarna överges och försämras, t.ex. genom att på ett korrekt sätt omhänderta det vatten som ansamlats på platsen.