Hittills har mer än 320 000 doser influensavaccin delats ut i hela landet.

Vaccineringsprocessen inleddes med användare och yrkesverksamma vid äldreboenden (ERPI) och enheter inom det nationella nätverket för fortsatt integrerad vård (RNCCI) och liknande institutioner samt med yrkesverksamma inom den nationella hälso- och sjukvården (SNS).

"Vaccinationen av dessa grupper, liksom av gravida kvinnor, bör ske under de närmaste veckorna", anger DGS.

Vaccinationen mot influensa kommer gradvis att utvidgas till andra grupper, bland annat personer över 65 år och personer med sjukdomar som berättigar till vaccination inom ramen för SNS, från och med det andra steget.

Vaccination mot influensa för dessa personer kommer att ske parallellt med processen för vaccination mot Covid-19, som fortfarande pågår vid vaccinationscentren, säger DGS.

Samordningen av vaccinationsprocessen mot säsongsinfluensa kommer att ledas av arméöverste Carlos Penha Gonçalves, som bistås av en grupp med mer än åtta personer som representerar de tre grenarna av de väpnade styrkorna.