"Analysen av de olika indikatorerna visar på en minskad intensitet i den epidemiska aktiviteten, med en minskande trend på nationell nivå, samt ett minskat tryck på hälso- och sjukvårdstjänsterna och en minskad inverkan på dödligheten med en minskande trend", står det i rapporten om de "röda linjerna".

Enligt riskanalysen från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) har förekomsten av nya infektioner med SARS-CoV-2 per 100 000 invånare ackumulerats under de senaste 14 dagarna och ligger nu på 98 fall, med en minskande trend på nationell nivå.

Indexet för överförbarhet av coronavirus (Rt) har ett värde under 1, vilket också visar på en minskande trend i förekomsten av SARS-CoV-2-infektioner på nationell nivå - 0,89 - och i alla regioner.

Den åldersgrupp som hade den högsta kumulativa incidensen efter 14 dagar var barn i åldern 0-9 år - 157 fall per 100 000 invånare - som dock uppvisar en stadig nedåtgående trend.

Gruppen äldre personer som är 80 år eller äldre har å andra sidan en incidens av nya infektioner på 89 fall, vilket "återspeglar en infektionsrisk som är lägre än risken för befolkningen i allmänhet", heter det i dokumentet.

Enligt uppgifter från DGS och INSA följer även antalet covid-19-patienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar (ICU) på kontinenten denna minskande utveckling, vilket motsvarar 27 procent av det definierade kritiska värdet på 255 upptagna sängar, när denna indikator förra veckan låg på 29 procent.