Enligt officiella uppgifter från generaldirektoratet för hälsa (DGS ) som offentliggjordes i dag har det under det senaste dygnet förekommit över 730 nya fall av covid-19, men också över 1 064 som tillfrisknat från sjukdomen, vilket gör att det totala antalet aktiva fall ligger under 30 000, med 29 884 aktiva fall, 338 färre än i måndags.

Under det senaste dygnet har det också inträffat fyra dödsfall i sjukdomen, två i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen och två i den norra regionen.

När det gäller inskrivningar har fem färre personer lagts in på sjukhus, vilket nu är 346, och sex färre patienter på intensivvårdsavdelningar, vilket nu är 62.