Enligt den epidemiologiska bulletin från DGS som offentliggjordes i dag har 312 personer lagts in på sjukhus, 17 fler än i söndags, varav 62 på intensivvårdsavdelningar, plus en under de senaste 24 timmarna.

De tre dödsfallen, som gällde personer över 80 år, registrerades i region Nord.

Sedan pandemins början i mars 2020 har 18 100 personer dött i Portugal och 1 080 097 fall av infektion har registrerats.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år (11 809), följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år (3 875).

Av det totala antalet dödsfall som hittills registrerats i Portugal var 9 495 män och 8 605 kvinnor.

Uppgifter från DGS visar också att minus 104 fall är aktiva, för totalt 30 205, och att 392 personer rapporterades ha tillfrisknat från covid-19 under de senaste 24 timmarna, vilket ökar den nationella totalsiffran till 1 031 792 tillfrisknade.

Under de senaste 24 timmarna har antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna minskat (222) till 21 174.

Det nya coronaviruset har i Portugal redan smittat minst 580 019 kvinnor och 499 336 män, enligt uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 742 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Bland de nya infektionerna är åldersgrupperna 20-29 år (över 52), 40-49 år (över 48), 30-39 år (över 48), 0-9 år (över 35), 50-59 år (över 26), 10-19 år (över 21), följt av över 80 år (över 25), 60-69 år (över 19) och 70-79 år (över 16).

I regionen Lissabon och Vale do Tejo samt i den norra regionen finns 67 procent av de infektioner som rapporterats under de senaste 24 timmarna.

I regionen Lissabon och Vale do Tejo rapporterades 102 nya infektioner, med 417 135 fall och 7 707 döda hittills i detta geografiska område.

I den norra regionen registrerades 93 nya infektioner av SARS-CoV-2, totalt 413 475 fall av infektion och 5 585 dödsfall sedan pandemikrisen inleddes.

I den centrala regionen fanns 31 fler fall, totalt 144 738 infektioner och 3 169 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 22 nya fall av infektion, totalt 39 783 infektioner och 1 047 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarveregionen räknar DGS i dagens bulletin 16 nya fall, vilket innebär 43 373 infektioner med SARS-CoV-2 och 475 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat fem nya fall, totalt 12 454 infektioner och 73 dödsfall på grund av covid-19-sjukdomen sedan mars 2020.

Under de senaste 24 timmarna, och enligt DGS, registrerade Azorerna 22 nya fall, vilket höjer till 9 139 infektioner sedan pandemins början och 44 dödsfall på grund av sjukdomen.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.