Generaldirektör Graça Freitas försäkrade på fredagen att "allt är förberett" för att de två vaccinerna ska kunna ges samtidigt till personer över 65 år från och med i dag. Detta är en praxis som tillämpas i Portugal och i världen inom ramen för de nationella vaccinationsprogrammen och som syftar till att optimera de rekommenderade vaccinationsscheman.

DGS sade att de tillgängliga data som analyserats av den tekniska kommissionen för vaccinering mot Covid-19, som inkluderar resultaten från Världshälsoorganisationens expertgruppsmöte om vaccinering, visar att det finns en acceptabel säkerhetsprofil efter intag av de två vaccinerna.

Dessutom tyder den tillgängliga informationen på att båda vaccinerna bibehåller sin effektivitet, eftersom det hittills inte finns några tecken på förändrat immunsvar.

Den tredje dosen av vaccinet mot covid-19 håller på att administreras i Portugal, med prioritet för äldre personer som är 80 år och äldre, vårdtagare på sjukhem och i långtidsvård, och i detta skede för personer som är 65 år och äldre.