"Förslaget bygger på en dos som är tre gånger lägre än den godkända dosen för vuxna. Det föreslagna schemat för denna administrering är att hålla de två doserna åtskilda i minst tre veckor. Vår rekommendation väntas inom två månader, men ytterligare information eller analys kan behövas", säger Marco Cavaleri, ansvarig för strategin för biologiska hot för hälsa och vacciner vid institutionen.

Tidsfristen för tillkännagivandet av en rekommendation för detta vaccin (Comirnaty) kom vid en presskonferens som hölls i Amsterdam i Nederländerna, bara några dagar efter det att EMA avslöjat att utvärderingsprocessen för administrering av vaccinet i denna åldersgrupp har inletts. Hittills har användningen av vaccinet från Pfizer/BioNTech endast godkänts för personer som är minst 12 år gamla.

Samtidigt sade Marco Cavaleri också att data om vaccination mot covid-19 hos barn mellan 5 och 11 år håller på att genereras för Spikevax-vaccinet (Modern) och att EMA "diskuterar den potentiella 'tidpunkten' för kandidatur för hantering i framtiden", och förväntar sig mer information om detta ämne under de kommande veckorna.

Frågan om boosterdoser analyserades också, och EU-institutionen planerar att tillkännage en slutsats om godkännande av administrering av Moderna-vaccinet till personer över 12 år, sex månader efter den andra dosen, "den 25 oktober". Enligt EMA föreslår läkemedelsföretaget "en boosterdos på 50 mikrogram, vilket är hälften av den dos som användes i den första serien".

Även i denna fråga måste Janssen under de kommande veckorna också skicka in uppgifter om administrering av en boosterdos med ett intervall på minst sex månader efter den enda dosen som administrerats, enligt EMA.

När det gäller kombinationen av olika vacciner mot covid-19 i denna immuniseringsbooster-process, noterade Marco Cavaleri att myndigheten fortsätter att samla in information "om processens effektivitet och säkerhet", men framhöll de "lovande resultaten" av vissa studier, som "bekräftar att detta tillvägagångssätt utlöser ett starkt immunsvar" på administreringen av samma vaccin.

"Det är för tidigt att säga något, men budbärar-RNA-vacciner verkar fungera bra som boostervaccin. Alla förstärkningskombinationer kommer dock att fortsätta att vara värdefulla", betonade han.