En källa säger till Lusa att António Costa talade om dessa åtgärder i sitt öppningsanförande vid mötet med PS:s nationella politiska kommission i Lissabon.

I sitt inledande inlägg satte den socialistiska ledaren upp en nationell minimilön på 850 euro som mål, med syfte att fortsätta processen för "konvergens med Europeiska unionen".

Därefter, utan att tala specifikt om budgetförhandlingarna med PCP, ansåg han att man för 2022 planerar den "högsta" extraordinära höjningen av pensionerna under de senaste sex åren, och lovade också att höja minimitillvaron i IRS.