"I dag firar vi arbetsdagen. Eftersom vi värdesätter arbete och strävar efter ett rättvisare samhälle kommer vi att anta agendan för anständigt arbete och sträva efter att öka lönernas andel av BNP för att nå det europeiska genomsnittet", sade António Costa.

Uttalandet från premiärministern följer på offentliggörandet av en tabell om lönernas vikt i bruttonationalprodukten (BNP), enligt vilken det mellan 2016 och 2021, år då han ledde landets regering, skedde en ökning i Portugal med 17,5 % av denna indikator och en tillnärmning till genomsnittet i euroområdet.

Tabellen förutspår också att ökningen av lönernas vikt i BNP mellan 2022 och 2026 kommer att vara 20 procent i Portugal och att denna indikator kommer att konvergera med euroområdet i slutet av mandatperioden.