Enligt ett uttalande från den portugisiska marknadskommissionen. värdepapper (CMVM): "Resultatet för de första nio månaderna 2021 präglades av den positiva integrationen av Viesgo i Spanien och det goda resultatet av nätverken i Brasilien, efter att ha straffats av ökningen av energiköpskostnaderna på den iberiska marknaden och av vindresurser under genomsnittet", förklarade koncernen.