I ett uttalande sade utrikesministeriet (MNE) att Portugal i och med leveransen av denna fjärde omgång kommer att ha levererat totalt 547 000 vacciner som redan gjorts tillgängliga för Moçambique.

Enligt den portugisiska regeringen åtföljs vaccinerna av det material som behövs för att administrera dem, vilket "bidrar till de ansträngningar som den moçambikiska staten har gjort för att stärka svaret på Covid-19 genom utökad vaccinering av befolkningen".

Förra veckan, den 30 oktober, levererades en tredje omgång med 200 000 vaccindoser.

"Denna åtgärd är ett resultat av det politiska åtagandet att göra minst 5 % av de vacciner mot Covid-19 som Portugal har förvärvat tillgängliga för de portugisisktalande afrikanska länderna (PALOP) och Östtimor", säger ministeriet som leds av Augusto Santos Silva.

Vaccintransporten stöds av TAP inom ramen för ett partnerskap som undertecknades den 30 september mellan det nationella flygbolaget och Camões-institutet i syfte att främja samarbetet mellan de två institutionerna, med särskild inriktning på transport av vaccin mot covid-19 och motsvarande förbrukningsmaterial för PALOP och Brasilien.