Enligt den gemensamma epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet, doktor Ricardo Jorge, som offentliggjordes i dag, ökade incidensen på nationell nivå från 106,1 till 116,9 fall av infektion per 100 000 invånare.

På Portugals fastland ökade denna indikator också från 105,6 till 116,4 fall per 100 000 invånare.

Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion som beror på att varje person bär på viruset - ökade i dag från 1,04 till 1,08 på nationell nivå.

På Portugals fastland ökade Rt från 1,03 till 1,08.

Uppgifterna om Rt och antalet nya fall per 100 000 invånare inom 14 dagar - indikatorer som utgör riskmatrisen för övervakning av pandemin - uppdateras av hälsomyndigheterna måndag, onsdag och fredag.

Enligt regeringens portal för Covid-19 "kommer övervakningen av pandemins utveckling att fortsätta att ske på grundval av indikatorerna incidens och Rt, anpassade efter utvecklingen av vaccinationen".