Enligt den epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa (DGS), som publicerades i dag, är 361 personer inlagda på sjukhus, en mer än i måndags, varav 60 på intensivvårdsavdelningar, två färre under de senaste 24 timmarna.

Av de åtta dödsfallen inträffade fem i den norra regionen, två i Algarve och en i centrum.

Enligt DGS var sju av offren över 80 år gamla och en mellan 60 och 69 år.

Sedan mars 2020 har 18 217 personer dött och 1 099 307 fall av infektion har registrerats.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år (11 888), följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år (3 900) och mellan 60 och 69 år (1 657).

Av det totala antalet dödsfall som hittills registrerats i Portugal var 9 549 män och 8 668 kvinnor.

Uppgifter från DGS visar också att de senaste 24 timmarna har de aktiva fallen minskat, minus 109, till totalt 33 743, och att 1 283 personer har rapporterats ha tillfrisknat från covid-19, vilket ökar den nationella totalsiffran till 1 047 347 tillfrisknade.

Under de senaste 24 timmarna ökade antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna (+414) och uppgick till 25 264.

Bland de nya infektionerna utmärker sig åldersgruppen 20-29 år (över 210), följt av 40-49 år (över 181), 30-39 år (över 169), 50-59 år (över 143), upp till nio år (142), 60-69 år (över 112), 10-19 år (över 103), 70-79 år (över 83) och över 80 år (över 37).

Det högsta antalet infektioner under de senaste 24 timmarna inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo, där 410 rapporterades, med 424 393 fall och 7 754 dödsfall hittills i detta geografiska område.

I den norra regionen registrerades 319 nya infektioner med SARS-CoV-2, totalt 418 424 fall av infektion och 5 608 dödsfall sedan pandemikrisen inleddes.

I den mellersta regionen fanns 316 fler fall, totalt 148 970 infektioner och 3 193 dödsfall.

Regionerna Lissabon och Vale do Tejo, Norra och Centrala står för cirka 85 % av de nya fallen.

I Alentejo rapporterades 31 nya fall av infektion, totalt 40 405 infektioner och 1 056 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen räknar DGS i dagens bulletin 42 nya fall, vilket innebär 44 561 infektioner med SARS-CoV-2 och 484 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 40 nya fall, totalt 13 058 infektioner och 76 dödsfall på grund av covid-19-sjukdomen sedan mars 2020.

Under det senaste dygnet, och enligt DGS, har Azorerna registrerat 24 nya fall, vilket höjer till 9 496 infektioner sedan pandemins början och 46 dödsfall på grund av sjukdomen.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte stämmer överens med den information som publiceras i DGS bulletin.