Enligt den epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa (DGS) är det Pampilhosa da Serra som löper störst risk att drabbas av Covid-19 och har hamnat i kategorin extrem risk, med en ackumulerad incidens på 1 066 fall under 14 dagar (mellan den 21 oktober och den 3 november), medan kommunerna Penamacor och Penedono inte längre tillhör denna kategori.

Extrem risk för infektion uppstår när en kommun har en ackumulerad incidens under 14 dagar som överstiger 960 fall av infektion per 100 000 invånare.

I kommuner med mycket hög risk, det vill säga med en incidens på mellan 480 och 959,9 fall per 100 000 invånare, sker en ökning från tre till fem fall per vecka. Penamacor (741), Penedono (583), Ponte da Barca (568), Redondo (631) och Vila Nova da Barquinha (53) är de kommuner som nu löper mycket stor risk att smittas.

Även kommunerna med hög risk (mellan 240 och 479,9 fall per 100 000 invånare under 14 dagar) ökar, eftersom det nu finns 24 kommuner i denna kategori, medan det i den förra rapporten fanns 18 kommuner i denna kategori.

Mellan 120 och 239,9 fall per 100 000 invånare på 14 dagar finns enligt bulletinen 58 kommuner, vilket är åtta fler än föregående vecka.

Med en incidens på noll fall finns det nu 23 kommuner, två färre än den som DGS registrerade för sju dagar sedan.