"Vissa företag betalar två gånger för insamlingen av det avfall de producerar: dels till de företag som utför insamlingen, dels till den vattenavgift som kommunerna tar ut, vilket för oss inte är rimligt", säger Elidérico Viegas.

Enligt direktören för Algarves största hotellförening är detta "en dubbelbeskattning som straffar företag som redan har anlitat specialiserade privata företag för att ta hand om sitt avfall".

Den nya allmänna avfallshanteringsordningen, som träder i kraft den 1 januari, tvingar stora avfallsproducenter att skicka avfallet för hantering till privata företag, vilket bland annat omfattar restauranger, turistföretag, detaljhandel och tjänster.

Elidérico Viegas försvarade att kravet på att företagen ska hantera fast avfall enligt lagstiftningen "bör omfatta andra verksamhetssektorer, vilket innebär ett mervärde för regionen och turismen i Algarve".

"Vad vi begär är att företagen slutar straffas med dubbelbeskattning och slutar betala avfallstaxor som är indexerade till vattenförbrukningen, när kommunerna inte tillhandahåller denna tjänst", betonade han.

Enligt diplomet är de så kallade stora avfallsproducenterna de som producerar mer än 1 100 liter per dag.