Den godkända texten ersätter regeringens förslag, med positiva röster från PSD, CDS-PP och Chega.

Visualisering och bearbetning av uppgifter av säkerhetsstyrkorna genom ett analytiskt ledningssystem, insamling av biometriska uppgifter, användning av kameror i "drönare" och i polisens övervakning av hav och floder utelämnas i den nya texten. Dessa förslag fanns i det diplom som regeringen lade fram.

Texten reglerar säkerhetsstyrkornas och säkerhetstjänsternas samt den nationella myndigheten för räddningstjänst och civilskyddets användning av och tillgång till videoövervakningssystem för att fånga, spela in och bearbeta bild och ljud.

Enligt dokumentet är användningen av "kroppskameror", "i syfte att registrera en säkerhetsstyrkans aktörs individuella ingripande i en polisinsats beroende av tillstånd från den regeringsmedlem som ansvarar för säkerhetsstyrkan".

I förslaget anges att "kroppskamerorna" måste placeras "synligt, på uniformen eller utrustningen" och förses med skyltar som anger deras syfte", och att upptagning och inspelning av bild och ljud endast kan "ske vid ingripande av säkerhetsstyrkorna, nämligen när ett brott, en farlig situation, en nödsituation eller en förändring av den allmänna ordningen står på spel, och att inspelningens början måste föregås av en tydligt märkbar varning, när tjänstens art och omständigheterna tillåter det".

Det är obligatoriskt att fånga och spela in bilder när offentligt våld används mot någon medborgare eller när tvångsmedel används, särskilt skjutvapen, och det är förbjudet att "permanent eller urskillningslöst spela in fakta som inte har någon bevismässig relevans", enligt förslaget.

Egenskaperna och reglerna för användningen av kroppskameror, liksom formen för överföring, lagring och tillgång till insamlade uppgifter, kommer också att bli föremål för ett lagdekret som ska godkännas av ministern för inrikesförvaltning, i motsats till regeringens förslag som försvarade en förordning.

I förslaget föreskrivs också att videoövervakningssystem ska placeras i polisens lokaler som betjänar allmänheten.

Förutom kroppskameror kan PSP- och GNR-organen börja använda videoövervakning vid trafikövervakning på motorvägar och vid sök- och räddningsinsatser.

I dokumentet föreskrivs också att den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd ska installera ett system för övervakning och upptäckt av bränder på landsbygden.

I de yttranden som parlamentet begärt in har den nationella dataskyddskommissionen (CNPD) varnat för att vissa regler i regeringens förslag om polisens användning av videoövervakningssystem är grundlagsstridiga, eftersom de anser att det införs en rättslig ordning som är "mycket restriktiv för de grundläggande rättigheterna".

Även det offentliga ministeriet och advokatsamfundet reserverade sig mot förslaget, och parlamentsledamoten varnade för risken att det skulle kunna betraktas som författningsstridigt.