"Portugal har redan administrerat mer än 800 000 boosterdoser och tilläggsdoser av vaccinet mot Covid-19 och cirka 1 608 000 vacciner mot influensa har administrerats, varav cirka 398 000 på apotek", står det i ett uttalande från DGS.

I dokumentet tillägger man att man i måndags "kunde vaccinera 43 695 personer med boosterdosen av vaccinet mot Covid-19 och 43 429 personer mot influensa (varav 5 730 på apotek)" och att "dessa siffror är möjliga tack vare att den dagliga vaccineringen vid vaccinationscentralerna har påskyndats, även under helgerna, genom programmet 'Öppet hus'".

DGS påminner om att "Öppet hus" är öppet under veckan för personer som är 75 år och äldre och rekommenderar att användare som vill använda det konsulterar öppettiderna för vaccinationscentralen i sitt bostadsområde.

"Lokal schemaläggning är också tillgänglig för berättigade användare, med prioritet för äldre personer och gradvis omfattande yngre åldersgrupper, fram till 65 års ålder", hänvisar DGS till meddelandet.

Förutom sms-uppmaningar för samtidig vaccination mot influensa och Covid-19, eller bara för influensa, om man ännu inte är berättigad till en boosterdos, finns det också möjlighet till självplanering för personer som är 65 år eller äldre , via adressen https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/.

"För boosterdosen är personer som är 65 år och äldre berättigade, förutsatt att de har haft det fullständiga vaccinationsschemat i minst 150 dagar och, om de har haft en infektion, att den inträffade mer än 150 dagar tidigare. Till dessa kommer personer över 18 år och upp till 65 år som fått Janssen-vaccinet för mer än tre månader sedan", påminner DGS.