I rekommendationen, som är en översättning av den slutliga texten till de resolutionsförslag som lagts fram av vänsterblocket, PSD och PCP, betonas att det handlar om att uppfylla det åtagande som hälsoministeriet gjorde 2007.

Det året fastställdes i en order som undertecknades av den dåvarande hälsoministern Correia de Campos att en arbetsgrupp skulle inrättas med uppgift att kartlägga befolkningens egenskaper och behov av hälso- och sjukvård i det område som påverkas av sjukhuset i Barcelos.

Det fastställdes också att arbetsgruppen skulle lägga fram ett förslag senast den 31 mars 2008 och att utarbetandet av det funktionella programmet för den framtida sjukhusenheten i Barcelos skulle påbörjas efter det att förslaget godkänts.

Ett funktionsprogram som ska vara klart senast den 30 september 2008.

I den godkända rekommendationen begärs också att regeringen, utan att det påverkar finansieringen via statsbudgeten, hittar finansieringslösningar med hjälp av gemenskapsmedel.

I rekommendationen uppmanas också regeringen att garantera att byggandet och förvaltningen av det nya sjukhuset i Barcelos kommer att vara offentligt och inte ett offentlig-privat partnerskap (PPP).

Sjukhuset i Barcelos, som ligger i en byggnad som ägs av Santa Casa da Misericórdia, betjänar 154 000 invånare i kommunen och Esposende.

År 2007 undertecknade regeringen och Barcelos kammaren ett protokoll om byggandet av ett nytt sjukhus i Barcelos.

Enligt protokollet skulle kammaren ansvara för att förvärva den mark som behövs för detta ändamål.

Sjukhusprojektet skulle sedan presenteras offentligt av den dåvarande hälsoministern Manuel Pizarro.

Processen gick dock aldrig vidare.

I juli 2018 godkändes vid republikens församling fyra resolutionsförslag av alla parlamentsgrupper som krävde att ett nytt offentligt sjukhus skulle byggas i Barcelos.

Dokumenten fördömer "en föråldrad, funktionellt obalanserad och osammanhängande fysisk struktur", som "är långt ifrån att ha de lämpliga förutsättningarna för att tillhandahålla sjukvård i enlighet med de bästa kvalitets- och säkerhetsstandarderna för den nationella hälso- och sjukvården".


Author
TPN/Lusa