I dag är 809 personer inlagda på sjukhus med Covid-19, varav 111 på intensivvårdsavdelningar, där ytterligare sju personer har lagts in det senaste dygnet.

De flesta av de nya fallen (575) diagnostiserades i det norra området, följt av Lissabon och Tagusdalen (490 fall) och det centrala området (284).

Av de 13 dödsfallen inträffade fyra i regionen Lissabon och Vale do Tejo, ett i den norra regionen, två i Algarve, två i den centrala regionen, tre i den autonoma regionen Madeira och ett i den autonoma regionen Azorerna.

När det gäller ålder var en av de personer som dog i Covid-19 mellan 50 och 59 år gammal, två mellan 60 och 69 år, två mellan 70 och 79 år och åtta över 80 år.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år (12 011), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (3 956) och mellan 60 och 69 år (1 681).

Det finns nu 54 368 aktiva Covid-19-fall (645 fler än i söndags) och 971 personer har tillfrisknat, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 071 544.

Jämfört med i söndags har hälsovårdsmyndigheterna över 1 220 kontakter under övervakning, totalt 61 850.

Av de nya fallen diagnostiserades 225 hos barn under 10 år, 156 hos ungdomar mellan 10 och 19 år, 189 hos personer mellan 20 och 29 år, 279 mellan 30 och 39 år, 275 mellan 40 och 49 år, 203 mellan 50 och 59 år, 161 mellan 60 och 69 år, 98 mellan 70 och 79 år och 45 hos personer över 80 år.

Sedan pandemikrisen inleddes har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 439 437 fall och 7 825 dödsfall.

I den norra regionen har 430 736 infektioner och 5 644 dödsfall inträffat sedan pandemins början.

Den centrala regionen har nu sammanlagt 158 945 infektioner och 3 249 dödsfall.

Algarve har rapporterat över 156 fall, vilket innebär 48 365 infektioner och 506 dödsfall, och det finns ytterligare 37 nya fall i Alentejo, vilket innebär totalt 42 258 infektioner och 1 061 dödsfall sedan mars 2020.

I den autonoma regionen Madeira har det under de senaste 24 timmarna enligt DGS rapporterats 73 nya fall, totalt 14 537 infektioner och 96 dödsfall, och på Azorerna 20 nya fall, totalt 10 064 infektioner och 49 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Av de 18 430 personer som har dött av Covid-19 i Portugal sedan pandemins början var 9 653 män och 8 777 kvinnor.