"Jag kommenterar inte saken eftersom den inte är en fråga på dagordningen. Ämnet på dagordningen är vaccination, även om det inte är obligatoriskt, som går framåt med full kraft, och det går framåt", sade Marcelo Rebelo de Sousa.

Dagen efter att Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen godkände en debatt på EU-nivå om obligatorisk vaccinering mot kovid-19, när 150 miljoner människor inte är vaccinerade och mer än fem miljoner redan har dött av sjukdomen, konstaterade republikens president att "denna fråga på EU-nivå debatteras och kommer att debatteras", men att Portugal inte bör vänta på att denna debatt ska avslutas.

"Låt oss gå vidare med den spontana, frivilliga massvaccinering som vi har haft. Förebyggande är bättre än botande, och när vi går vidare föregriper vi det som andra länder fortfarande tog sig tid att diskutera", påpekade han.

På frågan om vilken jul portugiserna kan förvänta sig i år svarade han att de kommer att få "vad de vill ha" om de fortsätter att vaccinera sig och följer hälsobestämmelserna.

"Det vill säga att de vill och kan vaccinera sig. Och om de fortsätter att vilja vaccinera sig, om de håller sig till vaccinationen, som de har gjort, och om de samtidigt respekterar hälsobestämmelserna, kommer de att få en jul som är både öppen och förnuftig. Och det är denna balans som är grundläggande", förklarade han.