"Det ekonomiska värdet av miljön, landskapet, stränderna, flodbankerna, byarna och traditionerna är oändligt mycket högre och mer bestående än det ekonomiska värde som en eller flera litiumgruvor skulle kunna tillföra länet under de närmaste 15 eller 20 åren", står det i det 31-sidiga yttrandet som lämnats in på plattformen för allmänhetens deltagande.

Det offentliga samrådet om litium-PPP:s preliminära miljöbedömningsrapport i åtta potentiella områden för att inleda anbudsförfarandet inleddes i september. Ursprungligen avslutades det den 10 november, men efter dispyter från lokala myndigheter, politiska partier och medborgarrörelser förlängdes tidsfristen till den 10 december.

Bland de åtta områden som planeras ingå i det internationella anbudsförfarandet för tilldelning av prospekterings- och forskningsrättigheter för litium finns 25 000 hektar i Argaområdet i Serra d'Arga, som omfattar kommunerna Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova of Cerveira och Ponte de Lima.

Serra d'Arga klassificeras för närvarande som ett skyddat landskapsområde av regionalt intresse, i ett gemensamt initiativ av dessa kommuner för att garantera skyddet av detta område.

Kommunen Caminha, med socialisten Miguel Alves som ordförande, försvarade sig med att "litium-PPP inte kan undgå att beakta de platser som är måltavlor (...) konsekvenserna av dessa handlingar i det konkreta sammanhanget, hänsynen till värdena i fråga, vare sig de är miljömässiga, ekonomiska eller framför allt de ohjälpliga effekter som en massiv gruvdrift skulle få på den livsmiljö som har balanserats och vårdats under århundradena".