"Vi är oroliga", men samtidigt "har vi stora förväntningar på den kommande veckan, som är en mycket stark vecka med besök av spanjorer", säger João Pires.

Direktören betonade att han förväntar sig att försäljningsvolymerna under denna period av året "kommer att vara minst lika stora som förra året" eller "ännu bättre".

Det faktum att endast medborgare från EU-länder som anses ha låg eller måttlig risk måste ha ett vaccinationsintyg "underlättade" spanska kunders besök i Elvas, en stad som klassificerats som världsarv av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

Under de kommande dagarna kommer föreningen att utveckla julrelaterade initiativ för att "locka till sig" inhemsk konsumtion, och på andra sidan gränsen främjar man en kampanj för att förklara för den spanska allmänheten hur man passerar gränsen, eftersom "det inte finns några större begränsningar" för att komma in i Portugal.

"Vi försöker vidta de åtgärder som vi tror kan vidtas just nu, eftersom det är osäkert varje dag", eftersom antalet personer som smittats av SARS-CoV-2 "ökar", inte bara i Elvas , utan även i Badajoz och i spanska Extremadura.

För att "liva upp" julen och locka besökare till Elvas har kommunen sedan början av denna månad belyst flera gator med festlig belysning, vilket motsvarar en investering på cirka 35 000 euro.

En av de "stora attraktionerna" var placeringen av en 14 meter lång julgran på Praça da República.