I ett uttalande som skickades till Lusa avslöjade föreningen att "ökningen av elkostnaderna till värden som nästan tredubblar priset" skulle kunna leda till att "många jordbruksföretag inte kan fortsätta sina verksamheter".

En situation som förvärras av den "utbredda ökningen" av priserna på produktionsfaktorer för jordbruket, "nämligen bränsle, gödningsmedel, djurfoder och spannmål", tillade de.

Enligt ACOS börjar denna ökning av jordbrukets produktionskostnader "märkas i ökningen av konsumentpriserna, vilket är fallet för bröd, frukt och grönsaker".

Ett scenario "som gör det omöjligt att fortsätta med många jordbruksutredningar, särskilt när det gäller djurhållning och bearbetning av jordbruksprodukter", vilket får föreningen att kräva ett ingripande från regeringen "för att förhindra att det blir brist på utbudet av vissa jordbruksprodukter".

En av de åtgärder som ACOS efterlyser är "grön el", som de anser vara "grundläggande för att undvika att balansen mellan utbud och efterfrågan bryts", vilket i sin tur leder till "stigande priser, brist på produkter och nedläggning av jordbruksföretag".