Tvåpersonershushållen står för majoriteten av bostäderna, 33,3 % av det totala antalet, och enpersonshushållen står för 24,8 % av det totala antalet, vilket är en ökning med 18,6 % jämfört med 2011.

Det är i Lissabons storstadsområde som hushåll med en person utgör den största andelen (28,2 %), medan den minsta andelen registreras i den autonoma regionen Azorerna, där 20,3 % är hushåll med en person.

INE noterar att större hushåll "har tappat i betydelse", med hushåll med fyra personer som utgör 14,7 % (minus 1,9 procentenheter jämfört med 2011) och hushåll med fem personer 5,6 % (minus nio tiondels procentenheter).

"Dessa förändringar i familjestrukturernas storlek är resultatet av de trender som observerats när det gäller fertilitet, äktenskap och skilsmässor, vilket bidrar till mindre hushåll", säger organisationen.

År 2021 finns det 4 149 668 privata hushåll (2,6 % fler än 2011) och 5 476 institutionella hushåll (13,3 % fler).

Den största ökningen av hushållen återfinns i Algarveregionen (6,3 %), följt av den autonoma regionen Azorerna (4,4 %), Lissabons storstadsområde (04 %), den norra regionen (3,8 %) , den autonoma regionen Madeira (2,2 %) och den centrala regionen (0,5 %).