Totalt hyrs 922 921 familjebostäder och av dessa är "den månadsavgift som är mest representerad i intervallet '650 euro till 999,99 euro'", står det i den bulletin som publicerats av det nationella statistikinstitutet (INE). Dessutom har 21 procent av hushållen en månadshyra på 1 000 euro eller mer. Den lägsta inkomstklassen (mindre än 100 euro) representerar 12,5 procent.

Uppgifter som samlades in mellan april och juni i år visar också att det är fler som hyr ett hus i Portugal. Antalet bostäder som hyrs ut eller hyrs ut i andra hand, ökade med cirka 16 procent jämfört med 2011. I dag utgör de cirka 22,3 procent av det totala antalet bostäder med hemvist - som enligt INE uppgår till 4 143 043.

Hushållen krymper

Hushållen i Portugal har nu i genomsnitt färre personer som bor i dem. 2021 är den genomsnittliga storleken på privathushållen 2,5 personer, en siffra som minskade med 0,1 jämfört med 2011, en trend som sågs i alla regioner i landet.

Samtidigt har antalet personer som lever ensamma ökat under det senaste decenniet. År 2021 bor två personer i vart tredje privathushåll, medan hushåll med en person utgör 24,8 procent, och antalet har ökat med cirka 18,6 procent under det senaste decenniet.

Hushåll med stora familjer minskar omvänt, med hushåll med fyra personer som utgör 14,7 procent och hushåll med fem personer som endast utgör 5,6 procent, när de 2011 utgjorde 16,6 procent respektive 6,5 procent. "Dessa förändringar i familjestrukturernas storlek är ett resultat av trender i fertilitets-, äktenskaps- och skilsmässomönster som bidrar till mindre hushåll", förklarar det nationella statistikkontoret.