Investeringar som gjorts med hjälp av guldvisum sjönk med 6,8 procent i november, jämfört med året innan, till 46,6 miljoner euro, enligt Lusa, som bygger på statistiska uppgifter från SEF.

I november uppgick de investeringar som härrörde från programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI) till 46 669 413 euro, vilket motsvarar en minskning med 6,8 procent jämfört med samma månad 2020 (50 miljoner euro). Jämfört med oktober (46,4 miljoner euro) var de ökade investeringarna praktiskt taget oförändrade (+0,4 procent).

Enligt statistik från utlännings- och gränsförvaltningen (SEF) beviljades i november 83 guldvisum, varav 64 genom förvärv av fastigheter (24 för stadsrenovering) och 19 genom kriteriet kapitalöverföring.

Förvärvet av fastigheter förra månaden innebar en investering på 36,9 miljoner euro, varav 8,5 miljoner euro gick till stadsrenovering, medan kapitalöverföringen gav 9,7 miljoner euro.

När det gäller länder beviljades i november 20 guldvisum till USA, medan Kina, som har varit ledande, fick 19 visa. Brasilien fick 10, Turkiet fem och Ryssland ytterligare fem.

Under årets första elva månader beviljades 781 guldvisum, varav 55 i januari, 100 i februari, 73 i mars, 98 i april, 52 i maj, 67 i juni, 41 i juli, 64 i augusti, 61 i september, 87 i oktober och 83 i november. Under denna period uppgick investeringarna till 415 miljoner euro, vilket är en minskning med cirka 33 procent jämfört med de 618,9 miljoner euro som registrerades under de första 11 månaderna 2020.