"Det har varit mycket uppmuntrande att se de omstruktureringsplaner som har tagits fram för TAP. Jag tror att det finns en långsiktig lönsamhet för företaget", förklarade Margrethe Vestager, vice ordförande för Europeiska kommissionen och ansvarig för konkurrensfrågor.

Vid en presskonferens i Bryssel om nya riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljö och energi fick tjänstemannen frågor om TAP:s omstruktureringsplan och försäkrade att gemenskapens verkställande organ "arbetar hårt i nuläget för att fatta ett beslut denna vecka".

"Det offentliga stödet för TAP är ganska stort och för att lindra snedvridningen av konkurrensen har TAP också accepterat vissa kompromisser", sade Margrethe Vestager.

Regeringen överlämnade för ett år sedan en omstruktureringsplan för TAP till Europeiska kommissionen och hade under tiden genomfört åtgärder som t.ex. en minskning av antalet anställda.

Efter att Europeiska kommissionen den 10 juni 2020 godkände statligt stöd på upp till 1 200 miljoner euro till TAP hade företaget sex månader på sig att lägga fram en omstruktureringsplan som övertygar Bryssel om att företaget är lönsamt i framtiden.

I augusti i år medgav Europeiska kommissionen att den fruktade att TAP:s omstruktureringsstöd på 3 200 miljoner euro skulle bryta mot konkurrensreglerna, ett klagomål som har upprepats av andra flygbolag som Ryanair.

Bryssel sade också att man tvivlar på att stödet på 3 200 miljoner euro överhuvudtaget kommer att garantera företagets lönsamhet, trots att man erkänner vikten av att den portugisiska staten räddar flygbolaget.