Nestlé Portugals generaldirektör Paolo Fagnoni sade att företaget hade ett "exceptionellt" år 2020 med en försäljning på 565 miljoner euro, 30 miljoner euro mer än föregående år, och att förväntningarna för i år är "liknande".

"Fram till slutet av november var företagets organiska tillväxt över 10 procent [...]. Vi har fortfarande mer arbete att göra men hittills har vi ett resultat som är helt i linje med förväntningarna", sade Paolo Fagnoni.

Den italienske chefen uppgav också att de två åren av pandemin (2020 och 2021) var en "otrolig" tillväxtperiod för företaget, eftersom människor tillbringade mer tid hemma och konsumerade fler produkter som kaffe och spannmål.

"År 2020 var ett av de viktigaste åren i företagets historia när det gäller försäljningen av Cerelac och Nestum, eftersom folk var hemma och hade tid att göra frukost tillsammans på ett annat sätt", sade han.

Trots allt hölls tillväxten tillbaka av den minskade försäljningen av produkter avsedda för hotell, restauranger och liknande inrättningar, en trend som bör fortsätta i år.

Paolo Fagnoni förutsåg också en prisökning på produkter från livsmedelsindustrin i Portugal nästa år, på grund av högre råvaru- och energikostnader.

"Vi kommer att göra den nödvändiga prisökningen för att försöka täcka kostnaderna på bästa möjliga sätt, genom att aktivera alla olika möjligheter till marknadsföring, differentiera produkten och formatet och minska vissa saker för att minimera effekterna", tillade han.