Avtalet om att förvärva projektet från Hyperion Renewables ingicks i augusti 2020 och transaktionen slutfördes i april 2021, när projektet har fått alla licenser och tillstånd för att påbörja byggandet.

Solcellsparken Triana förväntas tas i drift under tredje kvartalet 2022.

Med 40 741 bifaciala solcellsmoduler på sammanlagt 22 MWp på en yta av mer än 30 hektar, kommer solcellsparken att anslutas till Cheganças understation på 30kV och kommer att förse cirka 14 100 familjer med grön el, vilket gör att utsläppen minskar med mer än 19 000 ton koldioxid per år.

"Vårt portugisiska team har från grunden utvecklat en omfattande pipeline av projekt som omfattar solceller, vindkraft och lagring samt vätgas. Vi har för avsikt att spela en alltmer aktiv roll i Portugal och det är mycket spännande att se att vårt bidrag till en grönare ekonomi på denna marknad bara har börjat", säger Eurowind Energys vd Jens Rasmussen i ett uttalande.

Pedro Pereira, generaldirektör för Sydeuropa, sade å sin sida att "detta är bara det första av flera projekt för förnybar energi som vi har i vår portfölj i Portugal och vi ser fram emot att påbörja byggandet av en ny portfölj av projekt redan under nästa år".