Enligt samma uppgifter överträffade antalet förfrågningar om Covid-19-tester som SNS24 Line utfärdade på söndagen (26 december) det tidigare rekordet från den 21 januari i år (16 672).

Under denna decembermånad (dagarna 1-26) utfärdades 246 709 testförfrågningar av SNS24, varav 101 077 under den senaste veckan.

SPMS påpekade att det under de senaste dagarna har skett en "mycket stark ökning av efterfrågan på SNS24-linjen", som "har följt utvecklingen av den nuvarande pandemiska kontexten".