Beslutet kommer en dag efter att den autonoma regionen Madeira har förkortat isoleringen till fem dagar för asymtomatiska smittade (smittade utan symptom) personer och för dem som har haft kontakt med positiva fall.

Generaldirektoratet för hälsa sade i ett uttalande att det i dag (30 december) informerade hälsoministeriet om minskningen av perioden för profylaktisk isolering.

"Detta beslut ligger i linje med riktlinjer från andra länder och är resultatet av en teknisk och genomtänkt reflektion, med tanke på inkubationstiden för den nu dominerande varianten, Omicron", säger DGS.

USA har också minskat, från tio till fem dagar, längden på isoleringsperioden för personer som testar positivt för Covid-19, så länge de är asymtomatiska (inte har några symptom).

Storbritannien har också minskat isoleringstiden från tio till sju dagar för vaccinerade personer som blir smittade.