Överste Penha-Gonçalves sade att för närvarande har 90 procent av befolkningen börjat vaccineras och 88 procent har slutfört vaccineringen.

Det finns en del av befolkningen som fortfarande väntar på den andra dosen eftersom de ännu inte är berättigade, främst barn som vaccinerades den 18 och 19 december, förklarade företrädaren för samordningscentrumet för Covid-19-vaccineringsplanen.

"När det gäller åldersprofilen för primärvaccinering (...) har vi höga vaccinationsfrekvenser upp till 20 års ålder och därifrån och framåt vaccinerar vi nu barn mellan 11 och 5 år.