Enligt Financial Times slutade António Horta Osório, efter att ha brutit mot karantänsreglerna i Schweiz och Storbritannien vid två tillfällen, med att avgå som ordförande för den schweiziska banken, ungefär nio månader efter att han tillträtt. Den portugisiske bankmannen kommer inte att omfattas av klausuler om kontraktsbrott och är fri att gå och utföra andra funktioner i vilket företag som helst när han vill.

När António Horta Osório tillträdde som ordförande för Credit Suisse avtalades att han skulle tjäna tre miljoner schweizerfranc per år (nära 2,9 miljoner euro), plus en premie på 1,5 miljoner schweizerfranc (1,44 miljoner euro) i aktier i banken under fyra år.

De 3,66 miljoner euro som han fick utgör tre fjärdedelar av vad han skulle ha rätt till årligen. Horta Osório fick cirka 406 000 euro i månaden.