Bland de material som läggs i återvinningsbehållarna är plast det material som ökar mest, med en volym av återvunna förpackningar som ökade med 14 procent bara förra året. Det är också värt att notera resultatet för glasåtervinning, ett material som ökade med 5 % under 2021, en trend som har bekräftats i följd under de senaste två åren.

För Sociedade Ponto Verdes vd Ana Trigo Morais "visar de övergripande resultaten för 2021 att SIGRE (det integrerade systemet för hantering av förpackningsavfall) presterar bra och att Sociedade Ponto Verde kontinuerligt arbetar för att hantera flödet av förpackningar".

"Vi är alla engagerade i att uppfylla återvinningsmålen i Portugal och vi, särskilt SPV, har arbetat mycket nära med alla aktörer i förpackningsvärdekedjan för att främja innovation, men också med konsumenterna för att uppmuntra till ett alltmer hållbart beteende", avslutar SPV:s vd.