Enligt preliminära uppgifter från den offentliga säkerhetspolisen (PSP) "utsatte denna polis under 2021 339 533 förare för alkoholtest, varav 4 348 bötfälldes och 5 987 uppvisade en alkoholhalt i blodet som var lika med eller högre än 1,2 g/L", vilket är ett brott.

"Trots minskningen av antalet dödsfall är det viktigt att öka kontrollerna av rattfylleri, med tanke på det ökade antalet olyckor med offer, särskilt allvarligt skadade", står det i uttalandet från PSP.

Enligt de uppgifter som lämnats, och med betoning på att jämförelsen med 2020 måste ta hänsyn till minskningen av vägtrafiken under pandemins första år, ökade trafikolyckorna med personskador inom PSP:s verksamhetsområde med 8 procent under 2021 jämfört med föregående år och olyckorna med offer ökade med 14 procent till 13 296.

Antalet dödsoffer minskade med 4 procent, men antalet allvarliga skador ökade med 19 procent, varav 707 år 2021. När det gäller lindriga skador var ökningen däremot 15 procent, till 15 146.

"Eftersom urbana scenarier är mycket dynamiska, med flera trafikanter i ständig rörelse, är förändringen av förarnas beteende, att upphöra med beteenden som på något sätt minskar förmågan att utöva körskicklighet, en grundläggande faktor för att återfå den trend med minskande dödsfall som registrerats under tidigare år", heter det vidare i uttalandet.

Insatsen "Om du kör dricker du inte, om du dricker kör du inte" pågår mellan den 27 och 28 januari i hela landet och fokuserar på körning under påverkan av alkohol, men uppmärksammar även hastighetsöverträdelser, användning av mobiltelefoner vid ratten, korrekt användning av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar, respekt för skyltning, bland annat.