"Under tredje kvartalet 2021 gjorde invånarna i Portugal 7,7 miljoner resor, vilket motsvarar en ökning med 21,3 procent jämfört med året innan (+83,9 procent under andra kvartalet 2021), men fortfarande under de värden som registrerades under samma kvartal 2019 (-11,1 procent, en period då 8,7 miljoner resor gjordes)", skriver det nationella statistikinstitutet (INE).

Under den perioden gjordes 454,8 tusen resor till utländska destinationer (+180,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020; -57,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2019), vilket motsvarar 5,9 procent av det totala antalet resor (12,3 procent under tredje kvartalet 2019).

Inrikesresor ökade däremot med 17,1 procent (-4,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2019), totalt 7,3 miljoner, vilket motsvarade 94,1 procent av totalen (-3,4 procentenheter jämfört med 2020, men +6,4 procentenheter jämfört med samma period 2019).

"I båda fallen motsvarade de värden som registrerades under tredje kvartalet 2021 de högsta sedan pandemins början", framhåller INE.