"Från och med tisdagen den 1 februari börjar de nya reglerna om en standard acceptansperiod på 270 dagar för digitala EU Covid-19-bevis för vaccinationsaspekten, som används för resor att gälla inom EU", säger Europeiska kommissionen i ett uttalande.

Denna ändring följer Europeiska kommissionens förslag och enligt överenskommelse mellan EU:s medlemsstater i Europeiska rådet. I detta sammanhang måste "medlemsstaterna godta vaccinationsintyg för en period på 270 dagar (nio månader) från det att den primära vaccinationsserien har avslutats", dvs. de två vaccindoserna i vaccinationsschemat från Pfizer, Moderna och AstraZeneca eller en enda dos i fallet Janssen.

Mot bakgrund av detta åtagande betonar Bryssel att medlemsstaterna inte bör införa ytterligare restriktioner, såsom karantäner och tester, för resor inom EU. I Portugal kräver dock regeringen för närvarande att ett negativt Covid-19-test (PCR eller antigen) ska uppvisas för flygresor till det nationella territoriet, men mot bakgrund av Brysselrekommendationen har den verkställande myndigheten redan medgett att den kommer att se över restriktionerna.

"Den normala godkännandeperioden gäller inte för intyg för boosterdoser", tillägger gemenskapens verkställande direktör. EU:s digitala Covid-19-certifikat kommer dock från och med i dag även att innehålla information om boosterdoser, som "administreras till den vuxna befolkningen i EU i flera europeiska länder".