I en rapport om vaccinering mot Covid-19, ungefär sex månader efter det att vaccinering av ungdomar i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) påbörjats, påpekar Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) att "mer än hälften av ungdomarna i åldrarna 10-17 år ännu inte har fullföljt en primär vaccination", trots att det finns "en mycket hög skyddsnivå mot infektioner, symtomgivande sjukdomar och allvarliga sjukdomar" i denna åldersgrupp.

Uppgifter från Europeiska byrån visar att i slutet av januari "var medianvärdet för användningen av den första vaccinationen bland ungdomar i åldern 15-17 år 70,9 % - med en variation från 17,9 % till 92,6 % per land - och i åldern 10-14 år 34,8 % - med en variation från 3 % till 63,8 % - med stor heterogenitet mellan länderna".

Vaccination mot Covid-19 hos ungdomar inleddes sommaren 2021 i EU/EES, ungefär sex månader efter införandet av vacciner för den vuxna befolkningen.

För närvarande rekommenderar alla EU/EES-länder vaccination mot Covid-19 för ungdomar mellan 12 och 17 år, och av dessa rekommenderar 10 länder även en boosterdos för barn under 18 år.

I EU är boosterdosen endast godkänd för den vuxna befolkningen, men Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har redan meddelat att den utvärderar en ansökan från läkemedelskonsortiet Pfizer/BioNTech om en boosterdos för ungdomar i åldern 16-17 år, vilket ger en liknande ansökan för åldrarna 12-15 år.

Enligt EMA kommer dess kommitté för humanläkemedel att analysera dessa uppgifter "på ett snabbt sätt i syfte att komma fram till ett yttrande så snart som möjligt".