Mötet sammankallades av premiärminister António Costa vid en tidpunkt då antalet infektioner och överförbarhetsindexet för SARS-CoV-2-coronaviruset minskar.

Detta nya bedömningsmöte är en del av ett sammanhang där Portugal anses ha nått en topp när det gäller antalet Covid-19-fall för ungefär tio dagar sedan, och antalet infektioner visar nu en nedåtgående trend.

Mötet kommer att inledas med inlägg av Pedro Pinto Leite, folkhälsospecialist vid DGS, och Baltazar Nunes, epidemiolog vid det nationella hälsoinstitutet Dr. Ricardo Jorge (INSA), som kommer att "karakterisera den epidemiologiska situationen" för Covid-19 i landet.

Därefter följer en presentation av forskaren Ana Paula Rodrigues från INSA med titeln "Surveillance in the recovery phase of the pandemic" (övervakning i pandemins återhämtningsfas) och av forskaren Henrique Barros från folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto med temat "Covid-19": Från nödsituation till endemisk sjukdom".

Slutligen presenterar lungläkaren Raquel Duarte från ARS Norte och folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto rekommendationer för hantering av Covid-19.

Premiärministern har redan medgett att Portugal kan komma att gå mot att häva en rad restriktioner, vilket redan är fallet i flera EU-länder, och tillade att de experter som har arbetat direkt med regeringen för att anta åtgärder för att kontrollera och bekämpa pandemin "överväger vilka förändringar som bör införas med tanke på utvecklingen av Covid-19".