Installationsarbetena planeras att "påbörjas i mars, med målet att starta verksamheten i mitten av 2024". Totalt kommer det att finnas 160 000 kvadratmeter mark, varav 40 000 är bebyggda områden", tillägger pressmeddelandet.

"För den andra fasen innebär ALDI-projektet en utökning av anläggningarna och skapandet av ytterligare 100 arbetstillfällen", står det också i publikationen, som anger att det multinationella företaget kommer att ta "två av de fem nya plattformar som är avsedda för att etablera industrier i Business Area" i besittning.

Borgmästaren Alberto Costa, som citeras i kommunikén, tillade att "det uppskattade totala investeringsvärdet i de nya områdena i detta affärsområde är 130 miljoner euro, vilket utgör ett extraordinärt mervärde för länets ekonomi och innebär att cirka 800 arbetstillfällen kommer att skapas".

I meddelandet beskrivs att detaljplanen för Quinta da Chinesa har ett interventionsområde på 34,8 hektar och att den efter den offentliga diskussionsperioden kommer att röstas igenom av kommunstyrelsen.